Kategori arşivi: Yazılar

İzleme ve Ölçme Ekipmanlarının Kalibrasyonları Neden Yapılmalıdır ve Nerelerde Yapılabilir

Ölçüm işlemlerinde uluslararası düzeyde güvenilir ve kabul edilir ölçüm sonuçlarını elde edebilmenin yolu uluslararası kuralların uygulanması ile sağlanabilir. Bu kuralların temeli ise; İzlenebilirlik ve Döngülü Karşılaştırmalar’dır.  

Kalibrasyon, doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemidir. Karar verme aşamalarında kullanılan (deney, muayene, tasarım, izleme vb) cihazlar kalibre edilmelidir. Kalibrasyon, kullanılacak ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir. 

Endüstriyel alanda kalibrasyon tercihe bağlı olmakla birlikte ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi standardında izleme ve ölçme de kullanılan cihazların kalibrasyona tutulma gerekliliği belirtildiğinden hizmet alan kurum ve kuruluşların talepleri de bu yönde artmaktadır.

 

Galvanizli Yüzeylerin Boyanması

 1.Giriş

Galvaniz yüzeyler genelde parlak, pürüzsüz yüzeylerdir. Çeşitli sebeplerden (mimari görünüş, korozyona karşı korumanın artırılması vs.) dolayı galvaniz yüzeylerin boyanması istenebilir. Boyanın yüzeye tutunması için, galvanizli çeliklerde uygun yüzey temizlik ve profil oluşturma hazırlığı muhakkak yapılmalı ve uygun bir boya/kaplama sistemi ile boyanmalıdır. Aksi takdirde, kısa bir süre sonra uygulanan boyanın yüzeyden kalkması, soyulması gibi problemler kaçınılmaz olacaktır.

 Galvaniz Yüzeylerin Boyanması-1  Galvaniz Yüzeylerin Boyanması-2
Boyanın galvanizli yüzeyden soyulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 Standardında Yapılması Beklenen Değişikliklere Kısa Bir Bakış

Eylül 2015 içinde ISO 9001:2015 standardının yeni revizyonunun yayınlanması bekleniyor. Yeni standartta, standardın yapısından başlayarak, terminoloji değişiklikleri, önleyici faaliyetin yerine risk temelli düşünme gibi bazı önemli değişiklikler geldiğini Son Taslak Uluslararası Standart içinde görebiliyoruz. Konu ile ilgili detayları aşağıda ki dokümanda vermeye çalıştım. Umarım merak edenler için yararlı olur.

İndir (PDF, 401KB)

CE İşareti ve Yapı Malzemelerinde Kullanımı

CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.  

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.  Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir.

Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

27 Haziran 1991 tarihinden itibaren, 89/106/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Construction Products Directive) Üye Ülkelerde zorunlu olmuş ve Türkiye de 8 Eylül 2002 de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/AT) yayınlanarak zorunlu hale gelmiştir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında CE işareti uygulanabilmesi için uyumlaştırılmış standartların veya Avrupa Teknik Onay Kılavuzlarının yürürlükte olması gerekmektedir. Uyumlaştırılmış standartlar veya Avrupa Teknik Onay Kılavuzları olmadan CE işaretlemesi yapılamaz.

İndir

Çelik Sektörü, Betonarme Donatı Çelik Çubuklarının Uygunluğu ve Üreticilerin Değerlendirilmesi

Beton, çelik kullanılmak suretiyle güçlendirilerek betonarme elde edilir. Elde edilen betonarmenin performansı ve yapısal bütünlüğü için bu iki malzemeden hazır beton için gereklilikler TS EN 206 da ve donatı çelik çubuklar için gereklilikler TS 708 de belirtilmiştir. Ülkemizde TS 708:2010 standardına göre üretim yapma yeterliliği olan 33 firma bulunmakta olup, bu firmalardan 14 tanesi aynı zamanda UK CARES betonarme donatı çeliği uygunluk belgesine de sahiptir. TS 708 belgesine sahip olmayan veya belge kapsamı dışında üretim yapan haddehanelerin olduğu ve buralarda üretilen ürünlerin birçok inşaat projesinde kullanıldığı da göz ardı edilmemelidir. Yapı denetim kapsamında şantiye sahalarından numune alınması gerekliliği, TS 708 yeterlilik belgesi ile ürünün ne ölçüde güvence altına alınabildiği de ayrıca sorgulanmalıdır.

İndir (PDF, 1.25MB)