Kategori arşivi: Faydalı Bilgiler

Alçı Sıva ve Çimento Esaslı Dış Cephe Sıvalarında Kullanılan Sıva Fileleri

Sıva yüzeylerinde oluşabilecek gerilmeleri karşılayarak çatlakları önlemek için sıva fileleri kullanılmaktadır. Kullanılacak ürün seçimi yapılırken aşağıda belirtilen konulara dikkat edilmesi önerilmektedir. 

 • Sıva fileleri tıpkı betonarme içindeki çelik hasır gibi yaş sıva içerisine gömülerek uygulanır ve çatlaklara neden olan gerilme kuvvetlerini, lifleri vasıtası ile yan yüzeylere aktararak çatlakları önler.
 • Alçı ve gazbeton blokları üzerine yapılan sıvalarda, sıva fileleri tüm yüzey kaplanarak uygulanmalıdır. Gazbeton veya tuğla duvar ile betonarme elemanlar arasında, kirişlerin ve konsol döşemelerin duvar ile birleşim yerlerinde oluşabilecek çatlakların engellenmesi için en az 30 cm. genişliğinde sıva fileleri kullanılmalıdır.
 • Sıva filesinin boyutları stabil olmalı ve fazla esnememelidir. Sıva filelerinin esnekliği her iki yönde de % 4’ten fazla olmamalıdır. Sıva esnek olmadığından, file esnerse uygulamada zorluklar yaşanabilir. Sıva filelerinde dikkat edilmesi gereken diğer bir özellik kopma uzamasıdır.
 • Çimento esaslı sıva içinde kullanılan sıva fileleri alkalilere dayanıklı olmalıdır. Bu nedenle sıva fileleri, özel bir kaplama ile dış hava koşullarına ve alkali ortama karşı dayanıklı hale getirilmişlerdir. Kaplama kalınlığı arttıkça, malzemenin dış etkenlere dayanımı da artar. Özellikle dış mekânlarda ve mantolamada kullanılan filelerde kaplama ağırlığı, kaplamasız ağırlığının % 20 ile 25′ i kadar olmalıdır.
 • Isı yalıtımı (mantolama) uygulamalarında kullanılan sıva filesinin yüksek alkali içeren çimento esaslı sıvaya dayanıklı olması için yüksek mukavemetli cam elyaftan (E-Glass) üretilmiş ve yeterli miktarda emprenye edilmelidir. Aksi takdirde sıva içindeki bu fileler alkalinin etkisiyle eriyecektir.

Kullanılacak Ürünlerin Teknik Özellikleri

No. Teknik Özellikler Değer
1 Çekme Mukavemeti (Enine & Boyuna) ≥ 40 N/mm
2 Şartlandırma Sonrası Alkali Dayanımı (Enine & Boyuna)

Not. Korozif şartlarda çekme gerilmesi, Laboratuvar şartlarında ki çekme gerilmesinin %50 sinden büyük olmalıdır.

≥ 20 N/mm
3 Çekme gerilmesinin kopma anındaki uzamaya oranı ≥ 1 kN/mm
4 Üretim Malzemesi E-glass
5 Göz Aralığı 4×4 mm
6 Ağırlık 160 g/m2

Kullanılması Önerilen Ürünler

Ürün / Marka Üretici / Tedarikçi
FileTex160 High Premium Sıva Filesi İstanbul Teknik, www.istanbulteknik.com
Vertex Sıva Fileleri Saint Gobain  Asteknik, www.asteknik.com

Ürün Uygunluk Standartları

 • TS EN ISO 13934-1 Tekstil – Kumaşların gerilme özellikleri – Bölüm 1:En büyük kuvvetin ve en büyük kuvvet altında boyca uzamanın şerit yöntemiyle tayini
 • TS EN 13496 Isı yalıtım malzemeleri – Yapılarda kullanılan – Dış cephe ısı yalıtım sistemleri için cam elyaf esaslı donatı filelerinin mekanik özelliklerin tayini
 • TS EN 13499 Isı yalıtım malzemeleri – Binalarda kullanılan – genleştirilmiş polistiren esaslı haricî kompozit ısı yalıtım sistemleri (etıcs) – Özellikler
 • DIN 53857-1:1979-09 Testing of textiles; simple tensile test on strips of textile fabrics, woven fabrics and ribbons (replaced by DIN EN ISO 13934-1)
 • ETAG 004 External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering (5.6.7.1 Glass fibre mesh – Tensile strength and elongation of the reinforcing fabric, 8.2.1.1 Factory production control)

 

ppm ve mg/l eşit birimler mi?

İlk bakışta tamamen birbirlerinden farklı gözükseler de, ppm (parts per million -milyonda bir birim)  ve mg/l (miligram / litre) ölçümleri birbirine eşit birimlerdir.

Örneğin;

Deniz suyunda ki tuz miktarı 35,000 ppm (her bir milyon birimin 35,000 birimi tuz) olduğu belirtildiğinde, bunun aynı zamanda 35,000 mg/l olduğu anlaşılır.

Not.1 litre (1 kg= 1000 gram)= 1,000, 000 miligram

İçme Suyu Depolarında Kullanılacak Metalik Olmayan Malzemeler İçin Gerekli Uygunluk Belgeleri

 

İçme suyu depolarında kullanılacak metalik olmayan tüm malzeme ve ürünler, içme suyu ile temasa uygunluk için uluslararası kabul gören WRAS BS 6920 ve/veya DVGW W270 uygunluk belgelerine sahip olmalıdır.

DVGW W 270 Microbial Enhancement on Materials to Come into Contact with Drinking Water – Testing and Assessment
BS 6920 Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water.
DVGW German Technical and Scientific Association for Gas and Water (Almanya)
WRAS Water Regulations Advisory Scheme (İngiltere)

 

IP Koruma Sınıfları

IP Koruma Sınıfları

IP Koruma sınıfı (international protection code) elektrikle çalışan aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için Avrupa Komisyonu (CENELEC-Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş uluslararası bir standart (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures) olup, güvenli çalışma şartlarını belirtmek için elektrikli ürünlere IP kodu verilmektedir.

IP derecesi 2 veya 3 basamaklı bir sayıdır; 3. basamak IEC 60529 da yer almadığı için çoğunlukla kullanılmaz. Farklı etkilere karşı dayanıklılığı kolay ifade edebilmek için; IP derecelendirmesinde herbir basamak ayrı bir etkiye karşı korumayı ve basamaklardaki sayılar korumanın derecesini belirtir.

IP Sınıflandırmasında kullanılan basamakların anlamları:

 1. Katı isimlere karşı koruma
 2. Sıvılardan koruma
 3. Mekanik etkilerden koruma (IEC 60529’da yer almadığı için çok sık kullanılmaz)

IP Koruma Sınıfları