24. Kalite Kongresi İstanbul-Mükemmelliği Sürdürmek

17Kas2015
18Kas2015

Kalder_Sponsorluk Brosuru_13-03

Rekabet; “Aynı amacı güden kişiler/yapılar/organizasyonlar arasındaki yarışma, yarış” olarak tanımlanmaktadır. Aynı sektörde bulunan diğer kurumların dışında, farklı sektörlerdeki gelişmeler sonucu ortaya çıkmış yeni iş kolları, yeni kurumlar da rakibimiz olabilmektedir. Hatta “global bir köy” haline gelen Dünya’da; Uzakdoğu, Amerika ve Avrupa ile de rekabet etme zorunluluğumuz bulunuyor. Öte yandan kurumsal rekabetin yanı sıra kendi kurumumuz ve farklı kurumlardaki çalışanlarla da profesyonel bir yarışa girmemiz kaçınılmaz hale gelmekte…

Dün işe yarayan, fayda yaratan iyi uygulamalar, üzerinden çok da vakit geçmeden demode ve işe yaramaz hale geliyor. Dün yaptıklarımızı bugün yeniden yaparak başarı kazanamayacağımızı artık tüm iş dünyası görüyor. Her gün çeşitli kaynaklarda zamanın yıldız şirketlerinin ayak uyduramadıkları yenilikler karşısında rekabet güçlerinin yitirip yok olduklarını görüyor, duyuyoruz. Böyle senaryolar tüm Dünya’da yöneticilerin kâbusu haline gelmiş durumda. Bu akıbete uğramamak için organizasyonlar; değişen pazar şartları, sosyo-ekonomik, politik şartlar, teknolojik yenilikler vb. karşısında değer önermelerini, varlık sebeplerini, iş yapma biçimlerini sürekli sorgulamak, gözden geçirmek ve değiştirmek zorundalar. Dalgalı bir denizde seyreden bir gemi gibi yollarını bulmanın derdine düşmüşken sosyal medya, büyük veri vs. gibi ne olduğu ve nasıl kullanılması gerektiği tam olarak anlaşılamayan yeni teknolojiler bizleri çok da doğru olmayan yollara sürükleyebiliyor.

Başarılı olmanın marifet olarak sayıldığı dönemlerden çok uzaktayız. Günümüzde başarı onu ne kadar sürdürebildiğimizle doğru orantılıdır.

Yapılacak tek şey var. Mükemmellik Arayışına durmadan devam etmek yani Mükemmelliği Sürdürmek için çalışmak. KalDer’in 25 yıldır ülkemizde uyguladığı EFQM Mükemmellik Modeli bahsettiğimiz sebeplerle öğrenmeyi, yenileşimi, başkalarından hatta rakiplerden öğrenmeyi, objektif ve çok boyutlu değerlendirmeyi her zaman ön planda tutmakta ve tavsiye etmektedir.

İç ve dış şartlardaki süregelen değişim ve yenilikler karşısında kurumlarımızın başarısı için günlük uğraşlarımızı bir süreliğine bir tarafa bırakarak Büyük Resme odaklanıp, onu görmeye çalışmalıyız. Stratejilerimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi gözden geçirmemiz için ne ve nasıl yaptığımızdan öte neden yaptığımızı da algılamalı, kurumlarımızın varlık sebepleriyle yaptığımız işleri örtüştürmeliyiz. Sadece parçaları görerek asıl amaçtan sapmadan, vizyonumuzu belirlemek ve aldığımız her kararın en üst kademedeki amaca hizmet edip etmediğini sorgulamalıyız. Olayların görünen yanları yanında ilk ve artçı etkilerini, başta göze çarpmayan sebep ve sonuçlarını analiz etmeliyiz. Kurumlarımızdaki her çalışanın kurumumuzun Büyük Resmini görüp inanmasını sağlamalıyız ki EFQM Mükemmellik Modeli’nin de altını çizdiği YÖN ve HEDEF Birliği’ni yakalayıp Mükemmelliği Sürdürebilir kılmayı başaralım.

Bir duvar ustasının bir duvar değil bir bina inşa ettiğinin bilincine varması; daha kaliteli bir mekan yaratacağı gibi en üst seviyeden en alt seviyeye tüm çalışanların aynı ideal için çaba sarf etmeleri de daha başarılı kurumlar ortaya çıkaracaktır.

Bu pencereden bakarak bu yıl 17-18 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilecek 24. Kalite Kongresi’nin teması Mükemmelliği Sürdürmek - Büyük Resmi Görme olarak belirlenmiştir.

Üye

1-3 Kişi

4-10 Kişi

11 ve Üzeri

Temmuz- Ağustos

445 €

410 €

370 €

Eylül

460 €

460 €

380 €

Ekim- Kasım

545 €

510 €

460 €

Onsite

750 €

Return to Event list