İzleme ve Ölçme Ekipmanlarının Kalibrasyonları Neden Yapılmalıdır ve Nerelerde Yapılabilir

Ölçüm işlemlerinde uluslararası düzeyde güvenilir ve kabul edilir ölçüm sonuçlarını elde edebilmenin yolu uluslararası kuralların uygulanması ile sağlanabilir. Bu kuralların temeli ise; İzlenebilirlik ve Döngülü Karşılaştırmalar’dır.  

Kalibrasyon, doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemidir. Karar verme aşamalarında kullanılan (deney, muayene, tasarım, izleme vb) cihazlar kalibre edilmelidir. Kalibrasyon, kullanılacak ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir. 

Endüstriyel alanda kalibrasyon tercihe bağlı olmakla birlikte ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi standardında izleme ve ölçme de kullanılan cihazların kalibrasyona tutulma gerekliliği belirtildiğinden hizmet alan kurum ve kuruluşların talepleri de bu yönde artmaktadır.