Alçı Sıva ve Çimento Esaslı Dış Cephe Sıvalarında Kullanılan Sıva Fileleri

Sıva yüzeylerinde oluşabilecek gerilmeleri karşılayarak çatlakları önlemek için sıva fileleri kullanılmaktadır. Kullanılacak ürün seçimi yapılırken aşağıda belirtilen konulara dikkat edilmesi önerilmektedir. 

  • Sıva fileleri tıpkı betonarme içindeki çelik hasır gibi yaş sıva içerisine gömülerek uygulanır ve çatlaklara neden olan gerilme kuvvetlerini, lifleri vasıtası ile yan yüzeylere aktararak çatlakları önler.
  • Alçı ve gazbeton blokları üzerine yapılan sıvalarda, sıva fileleri tüm yüzey kaplanarak uygulanmalıdır. Gazbeton veya tuğla duvar ile betonarme elemanlar arasında, kirişlerin ve konsol döşemelerin duvar ile birleşim yerlerinde oluşabilecek çatlakların engellenmesi için en az 30 cm. genişliğinde sıva fileleri kullanılmalıdır.
  • Sıva filesinin boyutları stabil olmalı ve fazla esnememelidir. Sıva filelerinin esnekliği her iki yönde de % 4’ten fazla olmamalıdır. Sıva esnek olmadığından, file esnerse uygulamada zorluklar yaşanabilir. Sıva filelerinde dikkat edilmesi gereken diğer bir özellik kopma uzamasıdır.
  • Çimento esaslı sıva içinde kullanılan sıva fileleri alkalilere dayanıklı olmalıdır. Bu nedenle sıva fileleri, özel bir kaplama ile dış hava koşullarına ve alkali ortama karşı dayanıklı hale getirilmişlerdir. Kaplama kalınlığı arttıkça, malzemenin dış etkenlere dayanımı da artar. Özellikle dış mekânlarda ve mantolamada kullanılan filelerde kaplama ağırlığı, kaplamasız ağırlığının % 20 ile 25′ i kadar olmalıdır.
  • Isı yalıtımı (mantolama) uygulamalarında kullanılan sıva filesinin yüksek alkali içeren çimento esaslı sıvaya dayanıklı olması için yüksek mukavemetli cam elyaftan (E-Glass) üretilmiş ve yeterli miktarda emprenye edilmelidir. Aksi takdirde sıva içindeki bu fileler alkalinin etkisiyle eriyecektir.

Kullanılacak Ürünlerin Teknik Özellikleri

No. Teknik Özellikler Değer
1 Çekme Mukavemeti (Enine & Boyuna) ≥ 40 N/mm
2 Şartlandırma Sonrası Alkali Dayanımı (Enine & Boyuna)

Not. Korozif şartlarda çekme gerilmesi, Laboratuvar şartlarında ki çekme gerilmesinin %50 sinden büyük olmalıdır.

≥ 20 N/mm
3 Çekme gerilmesinin kopma anındaki uzamaya oranı ≥ 1 kN/mm
4 Üretim Malzemesi E-glass
5 Göz Aralığı 4×4 mm
6 Ağırlık 160 g/m2

Kullanılması Önerilen Ürünler

Ürün / Marka Üretici / Tedarikçi
FileTex160 High Premium Sıva Filesi İstanbul Teknik, www.istanbulteknik.com
Vertex Sıva Fileleri Saint Gobain  Asteknik, www.asteknik.com

Ürün Uygunluk Standartları

  • TS EN ISO 13934-1 Tekstil – Kumaşların gerilme özellikleri – Bölüm 1:En büyük kuvvetin ve en büyük kuvvet altında boyca uzamanın şerit yöntemiyle tayini
  • TS EN 13496 Isı yalıtım malzemeleri – Yapılarda kullanılan – Dış cephe ısı yalıtım sistemleri için cam elyaf esaslı donatı filelerinin mekanik özelliklerin tayini
  • TS EN 13499 Isı yalıtım malzemeleri – Binalarda kullanılan – genleştirilmiş polistiren esaslı haricî kompozit ısı yalıtım sistemleri (etıcs) – Özellikler
  • DIN 53857-1:1979-09 Testing of textiles; simple tensile test on strips of textile fabrics, woven fabrics and ribbons (replaced by DIN EN ISO 13934-1)
  • ETAG 004 External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering (5.6.7.1 Glass fibre mesh – Tensile strength and elongation of the reinforcing fabric, 8.2.1.1 Factory production control)