Çelik Sektörü, Betonarme Donatı Çelik Çubuklarının Uygunluğu ve Üreticilerin Değerlendirilmesi

Beton, çelik kullanılmak suretiyle güçlendirilerek betonarme elde edilir. Elde edilen betonarmenin performansı ve yapısal bütünlüğü için bu iki malzemeden hazır beton için gereklilikler TS EN 206 da ve donatı çelik çubuklar için gereklilikler TS 708 de belirtilmiştir. Ülkemizde TS 708:2010 standardına göre üretim yapma yeterliliği olan 33 firma bulunmakta olup, bu firmalardan 14 tanesi aynı zamanda UK CARES betonarme donatı çeliği uygunluk belgesine de sahiptir. TS 708 belgesine sahip olmayan veya belge kapsamı dışında üretim yapan haddehanelerin olduğu ve buralarda üretilen ürünlerin birçok inşaat projesinde kullanıldığı da göz ardı edilmemelidir. Yapı denetim kapsamında şantiye sahalarından numune alınması gerekliliği, TS 708 yeterlilik belgesi ile ürünün ne ölçüde güvence altına alınabildiği de ayrıca sorgulanmalıdır.

İndir (PDF, 1.25MB)